Komunikace

Portfolio vlastních komunikačních nástrojů

TRIMailBuster je vysoce výkonné a zároveň široce škálovatelné řešení pro efektivní zpracování zpráv elektronické pošty v jakémkoliv provozu, které pracuje s nezanedbatelným množstvím dat tohoto typu a je v dané společnosti pro komunikaci s vlastními klienty klíčovým nástrojem, resp. jedním z klíčových komunikačních kanálů. Svojí architekturou a logikou systém nečiní rozdílu mezi koncovými uživateli, je určen pro společnost jakékoliv velikost i zaměření a to jak pro soukromé společnosti, tak pro státní správu či místní samosprávu.

Přestože je součástí komplexního balíku nástrojů kontaktního centra, vyvíjených a dodávaných společností TriInfo, je na typu použitého řešení call centra na úrovni hlasových služeb zcela nezávislý a pro některé pokročilé funkce vyžaduje pouze libovolné CTI (Computer Telephony Interface) rozhraní. TriMailBuster je aplikace, která vznikla na základě dlouholetých zkušeností autorů tohoto nástroje se systémy typu AVAYA, NICE, Witness a dalších renomovaných výrobců nástrojů pro kontaktní centra. Klade však důraz na přizpůsobení zejména finanční náročnosti implementace systému tohoto typu potřebám lokálních trhů v České republice a okolních zemích.  Důraz je rovněž kladen na maximální ochranu dosavadních investic klienta do nástrojů třetích stran.

Systém je založen na jádru operačního systému Linux, což ve výsledku poskytuje vysokou spolehlivost a dostupnost.

Implementace našeho systému klienta na úrovni potřeby nákupu služeb od externích zdrojů nebo zvýšení nároků na vnitřní zdroje zatěžuje zcela zanedbatelně. Při návrhu architektury systému bylo naší prioritou systém nastavit tak, aby jeho nastavení již na administrační úrovni zvládl středně pokročilý uživatel obvyklého pracovního programového vybavení. Veškerá správa systému a možnost operativních změn tak nejsou předmětem činnosti dodavatele systému, ale manažera organizační jednotky, která tento systém využívá.
Škála aplikovatelnosti od jednotek až do desítek tisíců zpracovávaných e-mailů denně umožňuje nasazení systému TriMailBuster zcela v souladu s potřebami konkrétního koncového uživatele, ať již jde o společnost rodinného typu, nebo společnost organizovanou v několika geografických lokalitách s desítkami, stovkami či dokonce tisícovkami uživatelů. Maximální počet uživatelů, kteří komunikují prostřednictvím našeho řešení, je tak omezen pouze výkonem hardware, na který je aplikováno.

Jak již bylo řečeno, systém TriMailBuster je nezávislý na implementovaném komunikačním prostředí, proto kromě telefonní ústředny TriPBX a call centra TriCC podporuje i celou řadu dalších zařízení od významných výrobců komunikačních technologií, např. společností AVAYA, Alcatel, AAstra, Ericsson, Siemens a jiných. V praxi tak přináší možnost uspokojení potřeb náročných uživatelů, kteří mají maximální nároky na výkon, kvalitu a dostupnost komunikačních prostředků při zachování příznivých nákladů na jejich pořízení, bez nutnosti zásahu do stávajícího komunikačního prostředí, dokupování licencí na straně komunikačního serveru.

Samozřejmostí pro naši smluvní klientelu je i garantovaná odezva technické podpory s případnou výměnou hardware či zásahem do software přímo v sídle klienta.

TriREC je vysoce výkonné a zároveň široce škálovatelné řešení pro nahrávání telefonních hovorů. Svojí architekturou a logikou systém nečiní rozdílu mezi koncovými uživateli, je určen pro společnost jakékoliv velikost i zaměření, pro státní správu či místní samosprávu.  Systém se připojuje k analogovému, digitálnímu nebo k VoIP rozhraní s protokolem H.323 nebo SIP, což nabízí jeho široké využití, flexibilitu a v neposlední řadě i snadnou instalaci. Na rozdíl od jiných nahrávacích systémů podporuje vysokou úroveň šifrování. Systém je založen na jádru operačního systému Linux, což ve výsledku poskytuje vysokou spolehlivost a dostupnost.

 

Škála aplikovatelnosti od jednotek až do tisíců nahrávaných kanálů umožňuje nasazení systému TriREC zcela v souladu   potřebami konkrétního koncového uživatele, ať již jde o společnost rodinného typu, nebo společnost organizovanou v několika
geografických lokalitách s desítkami, stovkami či dokonce tisícovkami uživatelů. Maximální počet uživatelů, kteří komunikují  prostřednictvím našeho řešení, je tak omezen pouze výkonem hardware, na který je aplikováno.

Systém TriREC je nezávislý na implementovaném komunikačním prostředí, proto kromě telefonní ústředny TriPBX podporuje i celou řadu dalších zařízení od významných výrobců komunikačních technologií, např. společností AVAYA, Alcatel, AAstra, Ericsson, Siemens a dalších.

V praxi tak přináší možnost uspokojení potřeb náročných uživatelů, kteří mají maximální nároky na výkon, kvalitu a dostupnost telekomunikačních služeb při zachování příznivých nákladů na jejich pořízení, bez nutnosti zásahu do stávajícího komunikačního prostředí, dokupování přídavných karet nebo licencí na straně telefonní ústředny či komunikačního serveru.

 

VoIP ústředna TriPBX je špičkový systém s moderními funkcemi, které byly donedávna jen výsadou systémů vyráběných předními výrobci telekomunikačních řešení v USA, vyspělých evropských státech či předními asijskými výrobci za ceny obvyklé v zemích jejich původu. Dostupnost těchto vysoce sofistikovaných řešení tak byla v našich zeměpisných délkách a šířkách z důvodu vysokých pořizovacích nákladů podstatně omezena.

Logika celého řešení je založena na osvědčené  otevřené technologii Asterisk, oblíbené pro svoji vysokou škálovatelnost umožňující nasazení jak v poměrně malých provozech, tak v provozech středně velké společnosti nebo společnosti korporátního typu. „Poměrnost“ je dána zejména geografickou lokalitou působení uživatele předmětného systému a v typicky české společnosti jako malý provoz vnímáme společnost provozující ať již klasické telefonní funkce, nebo kontaktní středisko s funkcionalitou integrace dalších systémů do telekomunikačního prostředí v řádech jednotek uživatelů. Škála aplikovatelnosti však umožňuje použití v provozech až v řádu desítek tisíc uživatelů. Naše filozofie tak umožňuje aplikaci TriPBX zcela v souladu s potřebami konkrétního koncového uživatele, ať již jde o společnost rodinného typu, nebo společnost organizovanou v mnoha geografických lokalitách s desítkami, stovkami či dokonce tisícovkami uživatelů.

Maximální počet uživatelů, kteří komunikují prostřednictvím našeho řešení, je tak omezen pouze výkonem hardware, na který je aplikováno. Při dnešním objemu výpočetního výkonu průmyslových serverů a hlavně výpočetních clusterů běžně dostupných na trhu informačních technologií tak skýtá v podstatě neomezené možnosti.

Systém podporuje konfiguraci pro  provoz s dostupností 100% díky technologii HAC (high Availability Cluster). Pro  hladkou integraci nebo plynulý přechod z jiných telekomunikačních řešení má systém TriPBX k dispozici širokou škálu komunikačních protokolů, zahrnující jak protokoly známé z technologie Asterisk, tak protokoly zavedené předními telekomunikačními technologickými firmami (AVAYA, Siemens, Ericsson a další). Sada TriPBX API je zároveň rozšířena o protokoly běžně využívané webovými programátory, vývojáři podnikových systémů a systémovými integrátory. Systém podporuje standardní komunikační protokoly typu SIP, SIP/TCP nebo H.323, kterými komunikují telefonní přístroje předních  výrobců telekomunikačních technologií (AVAYA, Siemens, Ericsson/AASTRA a dalších). Tato schopnost snižuje náklady na pořízení technologie v případě přechodu z jiných systémů.

Pro moderní přístroje s integrovaným interaktivním prvkem nebo sadou programovatelných tlačítek je k dispozici sada  integračních funkcí pro práci se skupinami operátorů (přihlášení/odhlášení). Systém podporuje i použití mnoha variant softwarových aplikací suplujících klasický telefonní přístroj (tzv. „Softphone“), a to i těmi, které jsou určeny k zakomponování do vnitrofiremních aplikací za účelem dosažení maximální možné míry integrace.

Pro managery CallCenter jsou k dispozici sestavy o provozu CallCentra dobře známé z telefonního světa, například přesné rozpisy hovorů až na úroveň jednotlivých agentů a Service Level. TriPBX zároveň nabízí vysoce  nadstandardní  sestavu „Detail dne agenta“ určenou  k detailnímu přehledu o činnosti jednotlivých agentů až na úroveň jednotlivých hodin dne. V základní verzi systému je implementována funkce umožňující příposlech probíhajícího hovoru v call centru v reálném čase. Tato funkce je zajímavá při školení nových pracovníků kontaktních center.

TriSkip je vysoce výkonná a vysoce škálovatelná Skype brána pro integraci kontaktních center do sítě Skype

TriSMS je vysoce škálovatelná SMS brána určená pro všechny druhy použití - od nejjednoduších aplikací až po nejnáročnější a vysoce exponované použití.