TriMailBuster

TRIMailBuster je vysoce výkonné a zároveň široce škálovatelné řešení pro efektivní zpracování zpráv elektronické pošty v jakémkoliv provozu, které pracuje s nezanedbatelným množstvím dat tohoto typu a je v dané společnosti pro komunikaci s vlastními klienty klíčovým nástrojem, resp. jedním z klíčových komunikačních kanálů. Svojí architekturou a logikou systém nečiní rozdílu mezi koncovými uživateli, je určen pro společnost jakékoliv velikost i zaměření a to jak pro soukromé společnosti, tak pro státní správu či místní samosprávu.

Přestože je součástí komplexního balíku nástrojů kontaktního centra, vyvíjených a dodávaných společností TriInfo, je na typu použitého řešení call centra na úrovni hlasových služeb zcela nezávislý a pro některé pokročilé funkce vyžaduje pouze libovolné CTI (Computer Telephony Interface) rozhraní. TriMailBuster je aplikace, která vznikla na základě dlouholetých zkušeností autorů tohoto nástroje se systémy typu AVAYA, NICE, Witness a dalších renomovaných výrobců nástrojů pro kontaktní centra. Klade však důraz na přizpůsobení zejména finanční náročnosti implementace systému tohoto typu potřebám lokálních trhů v České republice a okolních zemích.  Důraz je rovněž kladen na maximální ochranu dosavadních investic klienta do nástrojů třetích stran.

Systém je založen na jádru operačního systému Linux, což ve výsledku poskytuje vysokou spolehlivost a dostupnost.

Implementace našeho systému klienta na úrovni potřeby nákupu služeb od externích zdrojů nebo zvýšení nároků na vnitřní zdroje zatěžuje zcela zanedbatelně. Při návrhu architektury systému bylo naší prioritou systém nastavit tak, aby jeho nastavení již na administrační úrovni zvládl středně pokročilý uživatel obvyklého pracovního programového vybavení. Veškerá správa systému a možnost operativních změn tak nejsou předmětem činnosti dodavatele systému, ale manažera organizační jednotky, která tento systém využívá.
Škála aplikovatelnosti od jednotek až do desítek tisíců zpracovávaných e-mailů denně umožňuje nasazení systému TriMailBuster zcela v souladu s potřebami konkrétního koncového uživatele, ať již jde o společnost rodinného typu, nebo společnost organizovanou v několika geografických lokalitách s desítkami, stovkami či dokonce tisícovkami uživatelů. Maximální počet uživatelů, kteří komunikují prostřednictvím našeho řešení, je tak omezen pouze výkonem hardware, na který je aplikováno.

Jak již bylo řečeno, systém TriMailBuster je nezávislý na implementovaném komunikačním prostředí, proto kromě telefonní ústředny TriPBX a call centra TriCC podporuje i celou řadu dalších zařízení od významných výrobců komunikačních technologií, např. společností AVAYA, Alcatel, AAstra, Ericsson, Siemens a jiných. V praxi tak přináší možnost uspokojení potřeb náročných uživatelů, kteří mají maximální nároky na výkon, kvalitu a dostupnost komunikačních prostředků při zachování příznivých nákladů na jejich pořízení, bez nutnosti zásahu do stávajícího komunikačního prostředí, dokupování licencí na straně komunikačního serveru.

Samozřejmostí pro naši smluvní klientelu je i garantovaná odezva technické podpory s případnou výměnou hardware či zásahem do software přímo v sídle klienta.