IP telefonní ústředna TriPBX

VoIP ústředna TriPBX je špičkový systém s moderními funkcemi, které byly donedávna jen výsadou systémů vyráběných předními výrobci telekomunikačních řešení v USA, vyspělých evropských státech či předními asijskými výrobci za ceny obvyklé v zemích jejich původu. Dostupnost těchto vysoce sofistikovaných řešení tak byla v našich zeměpisných délkách a šířkách z důvodu vysokých pořizovacích nákladů podstatně omezena.

Logika celého řešení je založena na osvědčené  otevřené technologii Asterisk, oblíbené pro svoji vysokou škálovatelnost umožňující nasazení jak v poměrně malých provozech, tak v provozech středně velké společnosti nebo společnosti korporátního typu. „Poměrnost“ je dána zejména geografickou lokalitou působení uživatele předmětného systému a v typicky české společnosti jako malý provoz vnímáme společnost provozující ať již klasické telefonní funkce, nebo kontaktní středisko s funkcionalitou integrace dalších systémů do telekomunikačního prostředí v řádech jednotek uživatelů. Škála aplikovatelnosti však umožňuje použití v provozech až v řádu desítek tisíc uživatelů. Naše filozofie tak umožňuje aplikaci TriPBX zcela v souladu s potřebami konkrétního koncového uživatele, ať již jde o společnost rodinného typu, nebo společnost organizovanou v mnoha geografických lokalitách s desítkami, stovkami či dokonce tisícovkami uživatelů.

Maximální počet uživatelů, kteří komunikují prostřednictvím našeho řešení, je tak omezen pouze výkonem hardware, na který je aplikováno. Při dnešním objemu výpočetního výkonu průmyslových serverů a hlavně výpočetních clusterů běžně dostupných na trhu informačních technologií tak skýtá v podstatě neomezené možnosti.

Systém podporuje konfiguraci pro  provoz s dostupností 100% díky technologii HAC (high Availability Cluster). Pro  hladkou integraci nebo plynulý přechod z jiných telekomunikačních řešení má systém TriPBX k dispozici širokou škálu komunikačních protokolů, zahrnující jak protokoly známé z technologie Asterisk, tak protokoly zavedené předními telekomunikačními technologickými firmami (AVAYA, Siemens, Ericsson a další). Sada TriPBX API je zároveň rozšířena o protokoly běžně využívané webovými programátory, vývojáři podnikových systémů a systémovými integrátory. Systém podporuje standardní komunikační protokoly typu SIP, SIP/TCP nebo H.323, kterými komunikují telefonní přístroje předních  výrobců telekomunikačních technologií (AVAYA, Siemens, Ericsson/AASTRA a dalších). Tato schopnost snižuje náklady na pořízení technologie v případě přechodu z jiných systémů.

Pro moderní přístroje s integrovaným interaktivním prvkem nebo sadou programovatelných tlačítek je k dispozici sada  integračních funkcí pro práci se skupinami operátorů (přihlášení/odhlášení). Systém podporuje i použití mnoha variant softwarových aplikací suplujících klasický telefonní přístroj (tzv. „Softphone“), a to i těmi, které jsou určeny k zakomponování do vnitrofiremních aplikací za účelem dosažení maximální možné míry integrace.

Pro managery CallCenter jsou k dispozici sestavy o provozu CallCentra dobře známé z telefonního světa, například přesné rozpisy hovorů až na úroveň jednotlivých agentů a Service Level. TriPBX zároveň nabízí vysoce  nadstandardní  sestavu „Detail dne agenta“ určenou  k detailnímu přehledu o činnosti jednotlivých agentů až na úroveň jednotlivých hodin dne. V základní verzi systému je implementována funkce umožňující příposlech probíhajícího hovoru v call centru v reálném čase. Tato funkce je zajímavá při školení nových pracovníků kontaktních center.