Produkty

Naše společnost se zaměřuje na vývoj vlastní produktové řady "Tri". Naše produkty jsou určeny zejména pro kontaktní centra, v obecné rovině lze však konstatovat, že typickým uživatelem našich produktů je kdokoliv, kdo potřebuje efektivně a koordinovaně obsluhovat komunikaci se svým klientem, ať již na úrovni klasické hlasové komunikace, nebo multimediálních kanálů (elektronická pošta, Skype apod.).

Další specializací naší společnosti je vývoj speciálního hardware, kde se naši specialisté mohou pyšnit již několika úspěšnými projekty.

V neposlední řadě se zaměřujeme na systémovou integraci, která se neomezuje výhradně na naše produkty, ale zahrnuje i produkty třetích stran, zejména z řad renomovaných producentů software, jako jsou Microsoft nebo IBM.